Serial Killers – or deserializing for fun and profit

Om en rolig klass av ramverksbuggar som diskuteras allt för lite =)

Annonser