Flickr

Jag har startat ett Flickr konto för att enkelt populera min nya blogg med bildlänkar!

Min geocaching statistik 2009

2009: 531 Found / Attended (including 9 events and 13 FTF). Total: 1433.
2008: 463 Found / Attended (including 5 events and 7 FTF). Total: 902.
2007: 311 Found / Attended (including 8 events and 9 FTF). Total: 439.
2006: 128 Found / Attended (including 4 events and 1 FTF) since July.

Tisdagstema: 2009

Dagens tisdagstema är 2009. Under året har jag och Kaprifol gjort en stor bedrift: Vandrat genom de svenska fjällen. Kaprifol tisdagstemade det.

Förbättringar av fotokonsten var en stor del av året.

 • Jag skaffade min första systemkamera, Canon EOS 450D.
 • Jag skaffade även ett antal intressanta objektiv.
 • Jag skaffade ett mini tripod och en monopod.
 • Jag trixade med HDR
 • Jag gjorde enklare bildförbättringar (lager, oskarp mask, vitbalanskorrigeringar, urblekning)
 • Jag var amatörfotograf på en idrottsturnering för barn med gott resultat, en del riktigt häftiga bilder därifrån.
 • Många intressanta macro och porträttbilder, ofta med Kaprifol som motiv.

Nämnvärt är det intressanta macroobjektivet Tamron SP AF 90mm F/2.8 Di 1:1 Macro som många av mina finaste bilder är tagna med. Nedan är ett foto från Vargö, taget några dagar efter att vi kommit hem från semestern i fjällen och norrland.

 

Modulus matte underlättat flytt av finalkoordinater

Svarade just på ett mail från ägare med ett ganska vanligt problem; finalen behöver flyttas.


Nemas problemas! Förresten så kan man bygga mysterys/multis på modulus logik ex (K+X+Y+Z) mod 1000. K är en konstant given i cachebeskrivningen, X Y Z är tal gömda på buggar eller delsteg. Måste man ändra placering räcker det att ändra K, alla insamlade värden är fortfarande okej.


UPDATE: Förtydligar lite!
Exempel med 6 siffror:
 • Klassiskt brukar man ange N57 41.abc E011 54.def där abcdef sprids ut i lite olika lådor. Ändras positionen så är alla värderna förmodligen kassa och man måste göra om.
 • Säg att man istället placerar ut X=100100 Y=222222 Z=654321. Först när man hittat alla värden X,Y,Z vet man att summan X+Y+Z=976643. Säg nu att man vill ha koordinaten på 123456, så sätter man K = (1000000 + 123456 – 976643) mod 1000000 = 146813 (la till en miljon bara för att slippa negativa tal). Cachare får räkna ut abcdef = (K+X+Y+Z) mod 1000000 = (146813+100100+222222+654321) mod 1000000 = 123456.
 • ”Mod 1000000” behöver dessutom cachare inte förstå, ägaren behöver bara skrivas nått i stil med ”Add K,X,Y,Z together to get the number M. The last six digits of M are abcdefg
 • Skulle sen cachen behöva flyttas, så behöver man bara räkna ut nytt värde på K, cachares insamlade X,Y,Z värden är fortfarande OK.

ps. google är bra på att räkna modulus-ekvationerna. Bara smacka in (146813+100100+222222+654321) mod 1000000 i sökfälltet så räknar google ut svaret.